• על-פי חוק הספריות, הספריה העירונית בגבעת שמואל מעניקה שירות השאלה לתושבי גבעת שמואל ללא תשלום. הספרייה אינה גובה דמי רישום ודמי מנוי שנתיים.
  • כדי להירשם לספרייה, יש להגיע לספרייה, ולהצטייד בתעודת זהות עם כתובת מעודכנת בגבעת שמואל.
  • בתום ההרשמה יינתנו קוד כניסה וסיסמא אישית.